Договір публічної оферти

Цей Договір публічної оферти (надалі – «Договір», «Оферта») є публічною пропозицією між вами та Фізичною особою-підприємцем Волошиним Олександром Олеговичем, РНОКПП 3570105056, зареєстрованого за адресою: Україна, 13309, Житомирська обл., місто Бердичів, вул. Братів Міхеєвих, будинок 2Б, («Виконавець»), укласти договір надання послуг, що представлені на веб-сайті https://nexvel.education («Веб-сайт», «Сайт»).

Укладенням цього Договору також вважатимуться конклюдентні дії: проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за Курси та/або отримання онлайн доступу Курсів в записі.
Уважно прочитайте Договір, оскільки він регулює використання вами Сайту та замовлення послуг. Використовуючи наш Сайт, ви погоджуєтесь та зобов’язуєтесь дотримуватися його умов в повному обсязі
Приймаючи цю Оферту, Ви погоджуєтесь з усіма викладеними нижче умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір про надання послуг з ФОП Волошин Олександр Олегович.
У разі, якщо Ви не погоджуєтесь з умовами цієї публічної оферти, будь-ласка, не замовляйте та оплачуйте послуги, що розміщені на цьому сайті.
У разі, якщо Вам не зрозумілі певні положення, пропонуємо Вам зв'язатись з нами шляхом відправки листа на електронну пошту: nexvel.education@gmail.com
1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
1.1 Платформа – набір робочих матеріалів щодо бізнес-стратегій, що рекламується в мережі Інтернет, в тому числі через Сайт.
1.2 Курс – сукупність робочих матеріалів певного напрямку в межах моделей побудови бізнесу, які складені відповідно до певної тематики та в межах яких надаються послуги.
1.3 Робочий матеріал – відеоматеріал та додаткові матеріали до нього (презентації, інтерактивний матеріал тощо), які розміщені на Платформі.
1.4 Тарифи – відомості про ціну Курсу, умови надання знижок, інші корисні переваги, які зазначені на вебсайті, чи рекламних матеріалах.
1.5 Тариф «Стандарт» - Курс, вартість якого не включає супровід куратора та перевірку домашнього завдання Користувача.
1.6 Тариф «Преміум» - Курс, вартість якого включає супровід куратора та перевірку домашнього завдання Користувача.
1.7 Особистий кабінет – обліковий запис Користувача на Платформі, який адмініструється Виконавцем і через який Користувач отримує доступ до Курсу, Робочих матеріалів, іншої необхідної для виконання Договору інформації.
1.8 Користувач – особа, яка користується послугами Платформи та оплатила відповідний Курс.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1 Виконавець зобов'язується надати Користувачу освітні онлайн послуги, зміст яких полягає в доступі Користувача до Особистого кабінету Платформи та забезпеченні можливості доступу Користувача через його Особистий кабінет до відповідних Робочих матеріалів певного Курсу протягом дії Договору, а Користувач – прийняти й оплатити послуги на умовах, визначених в цій Оферті. Вартість конкретного Курсу (Робочих матеріалів), його Тариф визначена на Сайті або рекламних матеріалах.
3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
3.1 Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної Оферти.
3.2 Приймаючи публічну Оферту на укладення такого Договору, Користувач підтверджує, що він повністю приймає його умови.
3.3 Користувач приймає (акцептує) Оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій - оплати вибраного Курсу на умовах, зазначених у §4 цього Договору. Письмова форма цього Договору згідно ЗУ «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням електронного листа.
4. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1 Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Користувачем Курсу та його Тарифу, що вказується на відповідній вебсторінці Курсу та (або) соцмережах чи рекламних матеріалах.
4.2 Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.
4.2.1. Оплата Користувача визнається здійсненою в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
4.3 Оплата Курсів здійснюється у гривневому еквіваленті до долару США на час здійснення оплати згідно з встановленим курсом відповідної платіжної системи Сайту.
4.4 Користувач може отримати знижку на ціну Курсу. Умови надання знижки на Курс доводяться до відома Користувача через рекламні матеріали. Знижка не надається після здійснення оплати за Курс.
5. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1 Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Користувачу доступу до обраного ним Курсу (Робочих матеріалів) через Особистий кабінет, який адмініструється Виконавцем на Платформі протягом строку дії цього Договору.
5.2 Доступ Користувача до Робочих матеріалів надається на визначений термін і залежить від обраного Тарифу на відповідний Курс, що зазначено на вебсторінці такого Курсу.
5.3 Виконавець не несе відповідальність, якщо Користувач пропустив семінар, вебінар, тренінг, інші елементи Курсу, розраховані на їх сприйняття Користувачем шляхом його участі в онлайн-трансляції відповідно до програми Курсу.
5.4 Моментом надання послуг вважається передача доступу до Курсу та відображення його в Особистому кабінеті Користувача. Користувач споживає послуги шляхом перегляду Робочихматеріалів, розміщених на Платформі. Усі Робочі матеріали є авторськими та суб'єктивними, Виконавець може не погоджуватися із позиціями викладеними у цих матеріалах. Виконавець гарантує, що авторські майнові права на всі Робочі матеріали передані Виконавцю згідно відповідних угод.
6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1 Обов'язки ВИКОНАВЦЯ:
6.1.1 Надати Користувачеві послуги відповідно до умов цієї Оферти.
6.1.2 Передати Користувачеві пароль і логін до Особистого кабінету Платформи не пізніше дати початку Курсу, яка буде оголошена в рекламних матеріалах або на вебсторінці відповідного Курсу.
6.1.3 Надавати Користувачеві онлайн підтримку через чат, який буде створено (телеграм або інший канал зв'язку на вибір Виконавця). Онлайн підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо того як користуватися функціоналом Платформи, які можуть надаватися у рамках Курсу чи інших технічних труднощів, які можуть виникнути у Користувача впродовж дії Договору. Користувач розуміє та погоджується, вказані консультації являються технічними та організаційними і не стосуються програми Курсу по суті.
6.2 Обов'язки КОРИСТУВАЧА:
6.2.1 При замовленні відповідного Курсу, прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цієї Оферти.
6.2.2 Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Курсу, Навчальних матеріалів будь-яким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати Робочі матеріали. У разі порушення цієї умови Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку, а Користувач зобов'язується сплатити штраф у розмірі 200% вартості відповідного Курсу.
6.2.3. Уважно ознайомитися з програмою відповідного Курсу, а також наявними Тарифами на такий Курс.
7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
7.1 Усі права на вебсайт належать Виконавцю.
7.2 Права інтелектуальної власності на Робочі матеріали, використані в Платформі, зокрема, але не виключно, зображення, аудіо, відео, логотипи, графіка, звуки, слогани, робочі матеріали, тексти належать Виконавцю.
7.3 Виконавець також використовує об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.
7.4 Виконавець надає Користувачу обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію (без права передачі третім особам) на доступ до Платформи та використанняРобочих матеріалів.
7.5 Надаючи право на використання Користувачем об'єктів права використовувати для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1 У випадку порушення умов оплати послуг Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку та обмежити доступ до Платформи та Навчальних матеріалів.
8.2 Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до Робочих матеріалів, Особистого кабінету та Платформи у випадку: - виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) Робочих матеріалів публічно та (або) передання доступу до Платформи третім особам, які не є Стороною Договору та (або) придбанням Курсу в складчину (кількома особами).
8.3. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п. 8.2. цього Договору, Користувач зобов'язується сплатити штраф у розмірі 200% вартості Курсу. Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-якими іншими розумними засобами.
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1 Всі суперечки, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У разі якщо суперечки не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
10. ГАРАНТІЇ
10.1 Виконавець гарантує, що в окремих випадках можливе повернення 100% вартості коштів за відповідний Курс. Такі випадки передбачені розділом 10 цієї Оферти та є виключними.
10.2 Повернення коштів при оплаті Курсу за тарифом «Преміум».
10.2.1 Виконавець гарантує, що у випадку не досягнення Користувачем фінансової цілі у якості початкового доходу після проходження відповідного Курсу за тарифом «Преміум», що пропонується на веб сайті такого Курсу як початковий дохід, Виконавець повертає користувачу сплачені за такий Курс кошти у розмірі 100%.
10.2.2 Звернення кожного Користувача на повернення коштів Курсу за тарифом «Преміум» розглядається командою Платформи протягом 2 (двох) тижнів.
10.2.2 Кожне таке звернення розглядається в індивідуальному порядку з оцінкою факторів, що впливають на недосягненні Користувачем фінансового результату, що передбачений програмою відповідного Курсу.
10.2.3 Повернення 100% оплати за відповідний Курс за тарифом «Преміум» можливе за наявності усіх без виключення факторів, а саме:
10.2.3.1 Звернення відбулося протягом 2 місяців з моменту закінчення відповідного Курсу;
10.2.3.2 Пройдені всі без виключення робочі модулі курсу та виконані всі без виключення домашні завдання з коефіцієнтом успішності виконаних завдань не менше 69% кожного пройденого модуля Курсу.
10.2.3.3 Наявний позитивний відгук від куратора стосовно інтенсивності та якості засвоєного матеріалу Користувачем.
10.2.4 Про своє рішення щодо повернення коштів Виконавець інформує Користувача засобами звʼязку, які Користувач вказав при реєстрації звернення на повернення коштів протягом 2 (двох) тижнів.
10.3 Повернення коштів при оплаті Курсу за тарифом «Стандарт».
10.3.1 Повернення коштів при оплаті Курсу за тарифом «Стандарт» можливе, якщо Користувач оплатив відповідний курс та не розпочав навчання протягом 7 календарних днів.
11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
11.1 Договір діє з моменту отримання оплати Виконавцем та до моменту закінчення відповідного Курсу, що вказаний на веб сторінці такого Курсу. Доступ до Платформи та Навчальних матеріалів надається лише на термін дії Договору. У випадку, якщо Користувач не скористався послугами протягом цього терміну з особистих причин, термін дії Договору не продовжується.
11.2 Якщо програмою відповідного Курсу передбачена можливість подовженого користування Курсом через Особистий кабінет, цей Договір автоматично продовжується на період дії такого доступу, що передбачена програмою відповідного Курсу.
11.3 Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку невиконання Стороною своїх обов'язків за цим Договором.
12. ІНШІ УМОВИ
12.1 Приєднуючись до цього Договору Користувач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності та Закону України «Про захист персональних даних».
12.2 Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Користувача. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку.
12.3 Якщо інше не передбачено цією Офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.